image
hl1

Các khóa học

rounded_img

ANH NGỮ THIẾU NHI

Anh ngữ thiếu nhi dành cho các em từ 6 – 12 tuổi được thiết kế nhằm xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Anh ngữ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers.
rounded_img

ANH NGỮ GIAO TIẾP

Giáo trình anh văn giao tiếp Breakthrough plus của nhà xuất bản MACMILLAN, khuyến khích học viên tự tin trong giao tiếp với các tình huống thực tế, rèn luyện khả năng phản xạ, phát âm chuẩn và phát triển các kỹ năng đặc biệt nghe và nói.