image
hl1

Anh Ngữ Thiếu Nhi (trẻ em từ 6-12 tuổi)

  Đối tượng học viên

  Anh ngữ thiếu nhi dành cho các em từ 6 – 12 tuổi được thiết kế nhằm xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Anh ngữ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers.

  Giáo Trình Giảng Dạy
  Giáo trình Anh Ngữ Thiếu Nhi LET’S GO của nhà xuất bản Đại học OXFORD, khuyến khích các học viên với phương pháp thực tiễn, ứng dụng vào cuộc sống với những chủ đề và tình huống quen thuộc với trẻ em. Let’s Go nhấn mạnh khả năng giao tiếp theo một hệ thống kiến thức ngữ pháp thích hợp, đơn giản, dễ hiểu đối với trình độ của học sinh tiểu học, học sinh được khuyến khích giao tiếp với học sinh khác qua đó phát triển các kỹ năng giao tiếp và đội nhóm.
  Thi Xếp Lớp
  Học viên sẽ được miễn phí tham gia kiểm tra kỹ năng về ngôn ngữ và được bố trí các lớp phù hợp với trình độ.
  Chứng Chỉ
  Sau khi hoàn tất mỗi cấp độ, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tương đương và tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Anh Ngữ Quốc Tế Starter, Mover và Flyer do Đại học Cambridge tổ chức tùy theo cấp độ.
  Các Khóa Học
  CHƯƠNG TRÌNH LỚP THỜI LƯỢNG GIÁO TRÌNH CHÍNH
  STARTERS   ST1 3 tháng/khóa Let’s go 1
    ST2 3 tháng/khóa Let’s go 1
    ST3 3 tháng/khóa Let’s go 2
    ST4 3 tháng/khóa Let’s go 2
  MOVERS   MV1 3 tháng/khóa Let’s go 3
    MV2 3 tháng/khóa Let’s go 3
    MV3 3 tháng/khóa Let’s go 4
    MV4 3 tháng/khóa Let’s go 4
  FLYERS   FL1 3 tháng/khóa Let’s go 5
    FL2 3 tháng/khóa Let’s go 5
    FL3 3 tháng/khóa Let’s go 6
    FL4 3 tháng/khóa Let’s go 6