image
hl1

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LẠC LONG QUÂN

rounded_img
Trung tâm ngoại ngữ Lạc Long Quân được thành lập theo quyết định số 420/QĐ-SGDĐT Của Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Đồng Nai ngày 9 tháng 5 năm 2017. Với mục tiêu “English for a bright future” – “Tiếng Anh cho một tương lai tươi sáng”, Trung tâm ngoại ngữ Lạc Long Quân mong muốn xây dựng một nền tảng Anh ngữ vững chắc góp phần giúp các học viên tự tin sử dụng Tiếng Anh và phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Mục Tiêu

 • 1
  Đem đến chất lượng giáo dục và đào tạo hiện đại cho học viên nhằm khám phá năng lực bản thân và phát triển các kỹ năng để đạt được thành công trong tương lai.
 • 2
  Không ngừng cải tiến, hoàn thiện và phát triển mọi hoạt động của Trung tâm và giới thiệu các chương trình giảng dạy đến với nhiều học viên hơn.
 • 3
  Chất lượng đào tạo là ưu tiên hàng đầu.
 • 4
  Xây dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Our Team

Testimonials